Na sajtu „Moj terapeut“ naći ćete informacije koje se odnose na različite oblasti kojima se bavimo u svom psihološkom radu: pružanje psihološke pomoći, psihološka procena i vođenje radionica i seminara.

Takođe, predstavljen je i projekat pružanja podrške našim ljudima u dijaspori kroz savetodavni rad sa njima putem interneta.

U svom radu se oslanjamo na dugogodišnje iskustvo u radu sa ljudima, kao i na osnovne etičke standarde struke, što znači da vodimo računa o poverljivosti, koristimo zvanične psihološke testove i psihološke tretmane za koje imamo odgovarajuće obrazovanje.

Оставите одговор