KOGNITIVNE GREŠKE

Kognitivne greške (eng.  cognitive  distorsion) sastavni su deo svakodnevne komunikacije u kojoj želimo nešto da naglasimo ili bolje opišemo i u

Detaljnije

MOBING

Izraz mobing je prvi formulisao švedski psihoterapeut Hajnc Lojman inspirisan radovima Konrada Lorenca koji se bavio posmatranjem životinja, a između

Detaljnije