ŠTA JE STRES?

Stres je psihička i fiziološka reakcija osobe na stresor(e), stimuluse/draži različitog porekla. Obično ih delimo na unutrašnje i spoljašnje. Unutrašnji

Detaljnije

KOGNITIVNE GREŠKE

Kognitivne greške (eng.  cognitive  distorsion) sastavni su deo svakodnevne komunikacije u kojoj želimo nešto da naglasimo ili bolje opišemo i u

Detaljnije

Šta je REBT

Racionalno emotivno bihejvioralnu terapiju – REBT (Rational Emotive Behavior Therapy) je sredinom pedesetih godina prošlog veka osmislio američki psiholog i

Detaljnije