KOGNITIVNE GREŠKE

Kognitivne greške (eng.  cognitive  distorsion) sastavni su deo svakodnevne komunikacije u kojoj želimo nešto da naglasimo ili bolje opišemo i u

Detaljnije