KOGNITIVNE GREŠKE

Kognitivne greške (eng.  cognitive  distorsion) sastavni su deo svakodnevne komunikacije u kojoj želimo nešto da naglasimo ili bolje opišemo i u

Detaljnije

Šta je REBT

Racionalno emotivno bihejvioralnu terapiju – REBT (Rational Emotive Behavior Therapy) je sredinom pedesetih godina prošlog veka osmislio američki psiholog i

Detaljnije