Šta je REBT

Racionalno emotivno bihejvioralnu terapiju – REBT (Rational Emotive Behavior Therapy) je sredinom pedesetih godina prošlog veka osmislio američki psiholog i

Detaljnije