Psihoterapija je tretman psiholoških i psihosomatskih problema od strane za to edukovanih stručnjaka, obučenih za procenu i lečenje mentalnih i emocionalnih poremećaja. Ovom delatnošću se uglavnom bave lekari i psiholozi koji su osim svojih primarnih fakulteta završili dodatne specijalizovane edukacije u trajanju od nekoliko godina. Iako savremena medicina pravi razliku između telesnih i psihičkih poremećaja, iskustvo nas uči da se ove dve kategorije najčešće prožimaju – osoba koja ima duševnu patnju ima izražene i telesne simpotome, a fizičku bolest prati pad raspoloženja i psihološki stres.   Psihoterapija tako ima vrlo široku primenu – može da se koristi samostalno za tretman emotivnih i telesnih teškoća, ali i kao dodatna pomoć u terapiji dugotrajnih bolesti, hroničnog bola i sl.

Odlazak na psihoterapiju podrazumeva da se sa svojim terapeutom viđamo najčešće jedanput nedeljno u sklopu terapijske seanse koja se odvija u u istom prostoru i traje oko 50 minuta. U cilju realizacije pojedinih tehnika, seansa može da se organizuje i na nekom drugom mestu kao i na otvorenom. Bez obzira o kom psihoterapijskom modalitetu se radi, odnos sa terapeutom je od suštinske važnosti za kvalitet i pozitivan ishod terapije.

Koji psihoterapijski pristupi postoje

Postoji više vrsta psihoterapijskih modaliteta i različiti načini na koje se kombinuju. Najpoznatiji psihoterapeutski sistemi su: psihoanalitički, kognitivno bihejvoralni, psihodinamski, egzistencijalistički, transpersonalni, humanistički, sistemski, telesni i sl. U okviru ovih sistema postoji veliki broj škola i pravaca – pretpostavlja se da trenutno u svetu postoji više od 450 psihoterapeutskih modela, a da mnogi psihotereputi kombinuju nekoliko njih u svom radu. Treba naglasiti da nemaju sve vrste psihoterapije jednaku empirijsku proveru, niti su jednako prihvaćene od stručne profesionalne javnosti. Najveću empirijsku proveru imaju one terapije koje koje ulaze i u zvanične medicinske protokole za lečenje određenih vrsta mentalnih poremećaja.

Šta je KBT

Kognitivno bihejvioralna terapija – KBT (Cognitive Behavioral Therapy) predstavlja psihoterapijski pristup koji u prvi plan stavlja ulogu mišljenja u nastanku psiholoških problema kod ljudi, a kojoj snažnu empirijsku potporu daje veliki broj kliničkih studija i istraživanja. KBT se od pedesetih godina prošlog veka do danas, razvijala kroz tri velika talasa koja su oblast psihološke pomoći obogatila iznedrivši veći broj psihoterapeutskih škola i specifičnih tehnika rada. Najpoznatiji KBT pristupi su: Racionalno emotivno bihejvioralna terapija (Albert Ellis), Kognitivna terapija (Aaron T. Beck), Kognitivno-bihejvioralna modifikacija (Donald Meichenbaum), Dijalektičko-bihejvioralna terapija (Marsha Linehan), Kognitivna terapija bazirana na punoj svesti (Zindel Segal), Terapija prihvatenjem i posvećenošću (Steven C. Hayes) i drugo.

Brankica Ristić, psiholog i psihoterapeut

Оставите одговор