ŠTA JE STRES?

Stres je psihička i fiziološka reakcija osobe na stresor(e), stimuluse/draži različitog porekla. Obično ih delimo na unutrašnje i spoljašnje. Unutrašnji

Detaljnije

KOGNITIVNE GREŠKE

Kognitivne greške (eng.  cognitive  distorsion) sastavni su deo svakodnevne komunikacije u kojoj želimo nešto da naglasimo ili bolje opišemo i u

Detaljnije

MOBING

Izraz mobing je prvi formulisao švedski psihoterapeut Hajnc Lojman inspirisan radovima Konrada Lorenca koji se bavio posmatranjem životinja, a između

Detaljnije